S-ME0100961 ΜΙΖΑ ΝΙΚΚΟ 24V 5.5KW 13T KOMATSU

24V 5.5KW 13T KOMATSU

Κωδικός προϊόντος: S-ME0100961 Κατηγορία:
S-ME0100961 ΜΙΖΑ ΝΙΚΚΟ 24V 5.5KW 13T KOMATSU