Στοιχεία Διεύθυνσης Χρέωσης

Στοιχεία τιμολογίου

Συμπληρώνεται εφόσον εκδοθεί τιμολόγιο