ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010030 Μίζα DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010032 Μίζα 12V 1.1KW 10Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010034 Μίζα 12V 1.0KW 11Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010035 Μίζα 12V 0.8KW 9Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010040 Μίζα 12V 0.8KW 8Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010045 Μίζα 12V 0.8KW 8 DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010046 Μίζα 12V 0.8KW 8Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010050 Μίζα 12V 0.8KW 8Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010051 Μίζα 12V 0.8KW 8Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010053 Μίζα 12V 1.0KW 8/10Δ DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0010054 Μίζα 12V 0.8KW DAIHATSU

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100100 Μίζα 12V 1.0KW 9Δ AUDI

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100101 Μίζα 12V 1.1KW 9Δ AUDI

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100102 Μίζα 12KW 0.9KW 9Δ AUDI VW

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100103 Μίζα 12V 1.8KW 9Δ AUDI VW

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100106 Μίζα 12V 2.0KW 10Δ AUDI VW

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100107 Μίζα 12V 1.2KW 9Δ AUDI

ΜΙΖΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

0100110 Μίζα 12V 1.7KW 9Δ AUDI VW