Προσφορά ανακύκλωσης

Πετύχετε έως και 15% πραγματική έκπτωση, επιστρέφοντας το παλιό σας ανταλλακτικό!!!

Η έκπτωση αφαιρείτε από την συνολική αξία του τιμολογίου με την επιστροφή του παλιού ανταλλακτικού .
(Η προσφορά αφορά μίζα και δυναμό)

Όροι Προσφοράς
Για να ισχύει η προσφορά, πρέπει το ανταλλακτικό που θα επιστραφεί:
1. Να είναι αρτιμελές (χωρίς να λείπουν εξαρτήματα)
2. Να είναι πλήρως συναρμολογημένο
3. Να είναι ίδιο με αυτό της παραγγελίας
4. Να μην είναι σπασμένο
5. Να μην είναι μοντέλο πριν το 1995